Inwestycje zrealizowane w 2013 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz zrobił w gminie Rawicz w 2013 roku?

Inwestycje drogowe

1.  Przebudowa ul. Miłej i Witosa wraz z odwodnieniem.

Na ulicy Witosa przebudowano chodniki i zjazdy do posesji o łącznej pow. 330 m² i wykonano nową nawierzchnię bitumiczna jezdni o pow. 645 m².

Na ul. Miłej przebudowano k. sanitarną na dł. 308 mb, wybudowano k. deszczową o dł. 320 mb, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów do posesji o łącznej powierzchni 1083 m² i wykonano nową nawierzchnie bitumiczną jezdni o pow. 1850 m².

Łączny koszt przebudowy obu ulic –778.003 zł.

2.  Przebudowa ul. Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego.

Na ul. Polnej przebudowano nawierzchnię zjazdów i chodników o łącznej powierzchni 455 m² i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o pow. 650 m².

Wybudowano nawierzchnię ciągu pieszo – jezdnego od ul. XXX-lecia do Tęczowej na pow. 225 m².

Łączny koszt przebudowy   –140.697,12 zł.

3.  Przebudowa dróg gminnych w Szymanowie (w kierunku Osiedla Sarnowa) oraz na ul. Platanowej.

Wybudowano łącznie 735 mb dróg gminnych wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Łączne koszty - 903.801,31 zł.

4.  Przebudowa ul. Gajowej wraz z odwodnieniem.

Wybudowano 242 mb nawierzchni ulicy wraz z chodnikiem i odwodnieniem.

Koszt inwestycji - 304.770,04 zł.

5.  Przebudowa ul. Prusa wraz z odwodnieniem.

Wybudowano 216 mb ulicy z nawierzchnią bitumiczną wraz z chodnikiem z kostki betonowej. Koszt inwestycji - 297.105,57 zł.

6.  Przebudowa ulicy 1000-lecia i ul. Ceglanej wraz z ich połączeniem z ul. Armii Krajowej.

W ramach zadania usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne – koszt 274.400,77 zł oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty – kwota odszkodowań1.114.808,58 zł.

7.  Budowa chodnika we wsi Załęcze.

W ramach zadania wybudowano 980 mb chodnika pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem. Koszt zadania - 589.377,72 zł.

8.  Przebudowa uszkodzonego mostu na rowie Bittera na Osiedlu Sarnowa.

W ramach zadania wybudowano przepust ramowy w miejscu uszkodzonego mostu drewnianego.

Koszt zadania - 52.073,54 zł.

Inwestycje drogowe z funduszu sołeckiego

1.  Za kwotę 6.000 zł przebudowano w Konarzewie 55 m² nawierzchni chodnika.

2.  Za kwotę 10.000 zł przebudowano w Izbicach 83 m²  nawierzchni chodnika.

Inwestycje oświetleniowe

Rozbudowano oświetlenie uliczne w Rawiczu, Kątach, Sierakowie, Słupi Kapitulnej, Szymanowie i Zielonej Wsi. W sumie wybudowano 68 nowych punktów oświetlenia za kwotę 356.013 zł.

Inne inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych

1. Kontynuacja projektu „Żylice – wieś z jajem”

Realizowane w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota dofinansowania 4.453 zł.

Zadanie polegało na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żylicach i wykonaniu baneru zewnętrznego. Koszt zadania wyniósł  9.453 zł.

2. Zadanie: „SarNÓWKA PARK – zagospodarowanie terenu”

Realizowane w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”– kwota dofinansowania  30.000 zł.

Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sarnówce, gdzie powstały: wiata drewniana z możliwością grillowania, ogrodzenie z siatki i paneli, plac zabaw, elementy małej architektury oraz drzewa i krzewy. Koszt całego zadania83.276,42 zł.