Na rawickim cmentarzu

Zbigniew Łukowiak

Zbigniew Łukowiak - urodził się 7 września 1935 r. w Rawiczu. Był absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie zdał maturę w 1965 r. Ukończył z wyróżnieniem w 1978 r. Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Władysław Walus

Władysław Walus - urodził się 1 kwietnia 1935 r. w Drohobyczce (powiat przemyski).  W latach 1949-1953 uczęszczał do Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu. Po jej ukończeniu był przez dwa lata był organistą w Jaworniku Polskim oraz prowadził chór parafialny w rodzinnej wsi.

Czytaj więcej...

Stefan Jaskowski

Stefan Jaskowski – urodził się pod koniec XIX wieku. Był jednym z największych rawickich przemysłowców. W 1928 r. stał się właścicielem założonej w 1869 r. przez żydowską spółkę fabryki, usytuowanej przy ul. Sarnowskiej, której siedzibę zwano „Cepterem”.

Czytaj więcej...

Stanisław Mikołajewicz

Stanisław Mikołajewicz - urodził się 20 kwietnia 1901 r. w Rawiczu, w rodzinie małorolnego chłopa. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał z bratem Janem rodzicom w gospodarstwie. W listopadzie 1918 r. związany był z tajną organizacją niepodległościową.

Czytaj więcej...

Stanisław Kamiński

Stanisław Kamiński - urodził się 13 kwietnia 1879 r. w Rawiczu. Po wcieleniu do armii niemieckiej w 1915 r. brał udział w I wojnie światowej. W grudniu 1918 r. w stopniu sierżanta znalazł się w rawickim garnizonie 50 Pułku Piechoty.

Czytaj więcej...

Siostry elżbietanki

Siostry elżbietanki - historia Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Elżbietanek w Rawiczu liczy ponad półtora wieku. Elżbietanki, zwane wtedy Szarymi Siostrami, przybył do Rawicza z Nysy 15 kwietnia 1863 r. na prośbę ks. Antoniego Gaertiga.

Czytaj więcej...

Krystyna Jankowska

Krystyna Jankowska - urodziła się 22 maja 1916 r. w Poznaniu, w rodzinie nauczycielskiej. Uczyła się w Prywatnym Gimnazjum Humanistycznym w Wągrowcu, potem w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Sióstr Urszulanek w Poznaniu, gdzie uzyskała w 1934 r. świadectwo maturalne.

Czytaj więcej...

Klementyna Zięciakowa

Klementyna Zięciakowa – urodziła się w 1905 r. Przez większą część swego życia zawodowego związana była z rawicką biblioteką.

Czytaj więcej...

Kazimierz Suchowiak

Kazimierz Suchowiak - urodził się 23 stycznia 1923 r. we Włoszakowicach, ale od dzieciństwa związany był z Rawiczem, dokąd przeniosła się jego rodzina. Tu ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Okres wojny i okupacji przeżył na Polesiu. W 1945 r. powrócił do Rawicz.

Czytaj więcej...

Kazimierz Cepurski

Kazimierz Cepurski - urodził się 17 grudnia 1900 r. w Brodach (okręg Tarnopol). Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, będąc żołnierzem 13 Pułku Piechoty. 16 września został ranny w bitwie pod Dytiatynem.

Czytaj więcej...

Józef Scherwentke

Józef Scherwentke - urodził się 21 grudnia 1904 r. w Kotowiecku, pow. pleszewski. Po ukończeniu nauki w szkole wiejskiej w Kotowiecku, gdzie jego ojciec był nauczycielem, uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Rawiczu, które ukończył w 1924 r.

Czytaj więcej...

Józef Miedziński

Józef Miedziński - urodził się 2 lipca 1879 r. w Kobylinie. Uczył się w Królewskim Seminarium Nauczycielskim w Paradyżu koło Świebodzina i w Rawiczu.

Czytaj więcej...

Jerzy Wierzbicki

Jerzy Wierzbicki - urodził się 11 sierpnia 1917 r. w Łodzi, w rodzinie nauczycielskiej. Jego ojciec, Władysław, był od 1926 r. profesorem fizyki i chemii w Korpusie Kadetów nr 3, później nr 2 w Rawiczu. Jerzy Wierzbicki w 1935 r. ukończył Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Rawiczu.

Czytaj więcej...

Janusz Hamielec

Janusz Hamielec - urodził się 26 maja 1954 r. w Rawiczu. Po ukończeniu studiów na UAM w Poznaniu  od 1977 roku do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Czytaj więcej...

Ignacy Busza

Ignacy Busza - urodził 31 stycznia 1880 r. w Pogorzeli. W 1900 r. ukończył Państwowe Seminarium  Nauczycielskie Męskie w Kcyni. Był nauczycielem we wsi Głogowa, potem w Trzemesznie k. Koźmina, następnie w Rogożewie k. Jutrosina.

Czytaj więcej...

Franciszek Jopp

Franciszek Jopp – urodził się 24 grudnia 1909 r. w miejscowości Brzezie k. Gostynia. Jako żołnierz w służbie czynnej był w latach 1931-1932 w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, następnie w 55 Poznańskim Pułku Piechoty.

Czytaj więcej...

Edmund Zięciak

Edmund Zięciak - urodził się 13 października 1901 r. w Poznaniu. Tam ukończył Państwowe Gimnazjum św. Marii Magdaleny, a następnie - 1926 r. - studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego.

Czytaj więcej...

Zofia Ryblewska-Cichońska

Zofia Ryblewska-Cichońska – urodziła się 22 lipca 1921 r. w Krakowie. Gimnazjum i Liceum Humanistyczne ukończyła w Tarnowie. Podczas okupacji niemieckiej pracowała w Krakowie jako urzędniczka w Wydziale Lasów.

Czytaj więcej...

Zenon Taczuk

Zenon Taczuk - urodził się 12 grudnia 1913 r. w Krakowie. Po ukończeniu Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu w 1934 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej i w 1936 r. został promowany do stopnia podporucznika piechoty.

Czytaj więcej...

Roman Rybacki

Roman Rybacki - urodził się 7 kwietnia 1947 r. w Domaradzicach. Od rozpoczęcia procesu reaktywowania działalności Bractwa Kurkowego w Rawiczu i powstania w 1991 r. Komitetu Założycielskiego był jednym z najbardziej aktywnych członków tej organizacji.

Czytaj więcej...

Roman Kaczmarek

Roman Kaczmarek - urodził się 18 lutego 1889 r. w Grąbkowie jako syn robotników rolnych. Uczył się w szkole podstawowej w Grąbkowie, potem w Jutrosinie. Jako młody chłopak pracował u gospodarza w Dubinku.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Walerian Sobisiak

Prof. dr hab. Walerian Sobisiak - urodził się 27 listopada 1924 r. w Rawiczu. Ojciec jego, Jakub, był przed wojną woźnym w Korpusie Kadetów w Rawiczu. Po ukończeniu sześciu klas szkoły powszechnej Walerian  Sobisiak w 1937 r. wstąpił do Korpusu Kadetów nr 3.

Czytaj więcej...

Ppłk Włodzimierz Kowalski

Ppłk Włodzimierz Kowalski - urodził się 17 kwietnia 1889 r. w Marszałkach, w byłym powiecie ostrzeszowskim. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej, a następnie Gimnazjum w Ostrzeszowie, został przyjęty do Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni.

Czytaj więcej...

Mieczysław Drążkowiak

Mieczysław Drążkowiak – urodził się w 1929 r. w Rawiczu jako syn kolejarza. W czasie II wojny jako chłopak pracował w firmie budowlanej.

Czytaj więcej...

Leon Nowak

Leon Nowak - urodził się 6 lutego 1905 r. w Michałowie II koło Kalisza, w rodzinie rolników. Od 1912 r. uczęszczał do ochronki prowadzonej przez Zofię Niemojewską w Marchwaczu, a od 1915 r. - do polskiej szkoły w Michałowie.

Czytaj więcej...

Ks. prałat dr Tadeusz Karkosz

Ks. prałat dr Tadeusz Karkosz - urodził się 29 maja 1962 r. w Rawiczu. Tu ukończył Szkołę Podstawową nr 4 i Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego. Po ukończeniu  Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu przyjął w 1987 r. święcenia kapłańskie.

Czytaj więcej...

Ks. kanonik Stanisław Fołczyński

Ks. kanonik Stanisław Fołczyński - urodził się 13 listopada 1911 r. w Kępie k. Ostrowa. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1935 r. W latach 1946-1958 był proboszczem Parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie.

Czytaj więcej...

Ks. kanonik Kazimierz Wylegała

Ks. kanonik Kazimierz Wylegała - urodził się 7 lutego 1931 r. w Buku koło Poznania. W czasie okupacji hitlerowskiej, jako kilkunastoletni chłopak, pracował w niemieckiej firmie elektryczno-radiowej w Buku.

Czytaj więcej...

Ks. kanonik Alfons Salewski

Ks. kanonik Alfons Salewski - urodził się 29 maja 1914 r. w miejscowości Łęka Mroczeńska w powiecie kępińskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1945 r. Wikariuszem został w Parafii św. Wojciecha w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Ks. dr Piotr Oborski

Ks. dr Piotr Oborski - urodził się 10 lutego 1907 r. w Jastrzębcu k. Stopnicy w obecnym woj. świętokrzyskim. Uczył się gimnazjum w Stopnicy i w Równem na Wołyniu. W 1926 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1931 r.

Czytaj więcej...

Krystyna Michalik

Krystyna Michalik - urodziła się 1 kwietnia 1932 r. w Rawiczu. W 1947 r. rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Lesznie. Po zdaniu tam matury w 1951 r. rozpoczęła studia pierwszego stopnia na Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu, które ukończyła w 1954 r.

Czytaj więcej...

Jerzy Zelek

Jerzy Zelek - urodził się 5 grudnia 1947 r. w Miejskiej Górce jako syn pracownika cukrowni. Gdy miał 14 lat, rodzina Zelków przeniosła się do Rawicza i temu miastu poświęcił całe swoje dorosłe życie.

Czytaj więcej...

Gen. Józef Stanisław Andrzej Kalicki

Gen. Józef Stanisław Andrzej Kalicki - urodził się 22 lutego 1876 r. w Krakowie. Uczęszczał do Gimnazjum św. Anny, a po jego ukończeniu został przyjęty do Korpusu Kadetów Piechoty w Łobzowie.

Czytaj więcej...

Barbara Igielska

Barbara Igielska - urodziła się 4 grudnia 1950 r. w Nysie. W 1973 roku uzyskała tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała Państwowym Domu Dziecka we Wrocławiu i Szkole Podstawowej nr 101 w tym mieście.

Czytaj więcej...

Rawicz na starych pocztówkach

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pomniki i tablice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TPR ©2024 TPR