Czytaj więcej...Wcentrum Dębna Polskiego, na skwerze przed świetlicą, przedstawiciele OSP, Nadleśnictwa Piaski posadzili "Dąb Wolności" w ramach akcji zainicjowanej przez Bronisław Komorowskiego, Prezydenta RP z okazji 25-lecia wolnej Polski.

Czytaj więcej...Dzisiaj o godz. 16.00, w wieku 56 lat, zmarł śp. Zbigniew Stanisław Lubawy.
W czwartek przeszedł poważną operację po zawale serca i niestety po operacji już się nie wybudził.
Składam głębokie wyrazy współczucia Rodzinie, przyjaciołom i znajomym Zmarłego.

Czytaj więcej...

W niedzielę pójdziemy do urn.
Znając mieszkańców gminy Rawicz, jestem przekonany, że rawiczanie są mądrzy i ich wybór też taki będzie, a wyborcy podejmą decyzję kierując się rozumem!
Wierzę, że analiza dyskusji, debat i spotkań spowoduje, że głos oddadzą Państwo nie na obietnice, a na konkretny plan zachowujący ciągłość przyjętej strategii rozwoju naszej gminy.
Licząc na Państwa poparcie, już teraz dziękuję za głosy oddane na mnie.

Tadeusz Pawłowski,
Wasz burmistrz!

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Rawicz!

Zwracam się do Państwa w przededniu najważniejszego dla gminy wyboru. W niedzielę 30 listopada br. wybierzemy osobę, która będzie decydowała o przyszłości naszej gminy przez następne cztery lata, stąd ten wybór jest tak ważny i nie można go lekceważyć.

Czytaj więcej...Wświetlicy wiejskiej w Łaszczynie odbyła się narada szefów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Rawicz, na której przekazano na stan jednostek nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Czytaj więcej...Na skwerze przed Gimnazjum w Sierakowie, w obecności Piotra Mośka, dyrektora Gimnazjum i uczniów tej szkoły, przedstawiciele OSP, Nadleśnictwa Piaski posadzili "Dąb Wolności" w ramach akcji zainicjowanej przez Bronisław Komorowskiego, Prezydenta RP z okazji 25-lecia wolnej Polski.

Czytaj więcej...Wponiedziałek dla 35 osób, członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się szkolenie którego tematem była "Pomoc dziecku krzywdzonemu".
Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez burmistrza dwa lata temu, składa się z psychologów i pedagogów rawickich szkół, pracowników socjalnych OPS, kuratorów oraz  dzielnicowych.

Czytaj więcej...W latach 2015-2018 chcę utworzyć strefę przemysłową na wschód od Rawicza, w kierunku na Szymanowo i uzbroić ją w infrastrukturę, aby móc zaoferować inwestorom nowe tereny pod budowę zakładów pracy. Wieloletnią perspektywę rozwoju infrastruktury komunalnej w naszej gminie zarysowałem już w programie z 2010 r. w poprzedniej kampanii wyborczej. Jednym z najpoważniejszych jest rewitalizacja rynku.

Czytaj więcej...W ustawie o pomocy społecznej z 1990 r., 21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego. Jest to polski odpowiednik Dnia Pracy Socjalnej, obchodzonego przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych w Europie od 1996 r. w drugi wtorek listopada.

Czytaj więcej...Firma Palomar Natural Resoucers po postawieniu wieży wiertniczej w okolicy Szymanowa, przy drodze w kierunku na Dębno Polskie, rozpoczęła drążenie otworu w ziemi w kierunku złoża gazu ziemnego. Gaz ziemny, którego złoże zbadano metodą sejsmiczną, znajduje się pod Rawiczem na głębokości około 2800 m. Teraz podczas wiercenia chodzi najpierw o potwierdzenie, czy badania są wiarygodne, a potem określenie składu chemicznego zalegającego w złożu gazu.

Czytaj więcej...Ostatnia, pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w kończącej się VI kadencji poza jedną pilną uchwałą ograniczyła się do wręczenia okolicznościowych podziękowań radnym i burmistrzom.

Rozliczenie VI kadencji 2010-2014 i program wyborczy na kadencję VI 2015-2018Dzisiaj skończyła się kampania wyborcza do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Za kilka minut będzie obowiązywała cisza wyborcza. Dziękuję licznej grupie moich przyjaciół, którzy organizowali i poprowadzili ze mną kampanię wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe w Rawiczu. Była to twórcza i inspirująca praca, jednak trudna i wymagająca dużego zaangażowania czasowego. Z naszym programem wyborczym starałem się dotrzeć do jak najszerszego grona wyborców. Mając mnóstwo dużych i mniejszych spraw bieżących do zrealizowania, popołudniowo-wieczorne obowiązki burmistrza, związane z uczestniczeniem w uroczystościach i imprezach, fizycznie nie było sposobu, abym dotarł wszędzie i indywidualnie do każdego mieszkańca.

Czytaj więcej...Działacze stowarzyszenia „Chazacy” wraz z Domem Kultury kolejny raz zorganizowali w sali restauracji „Rancho” w Zielonej Wsi imprezę z okazji Dnia Seniora, a prowadzili ją Danuta i Leszek Skupinowie z Zawad.

Czytaj więcej...W Rawiczu, w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyły się uroczystości, które tradycyjnie rozpoczeły się w kościele farnym Mszą św. w Intencji Ojczyzny. Po uroczystej Mszy św. delegacje złożyły kwiaty najpierw przed pomnikiem św. Jana Pawła II, a później przed pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Wieczorem w kościele św. Andrzeja Boboli odbył się koncert organowy