Czytaj więcej...W piątkowy wieczór, z świetlicy Zakładu Karnego w Rawiczu, zorganizowane zostało zebranie sprawozdawcze Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju. Podczas spotkania wręczono odznaczenia, przypomniano także historię funkcjonowania LOK na terenie Rawicza.

 

Czytaj więcej...Na cyklicznej naradzie sołtysów, oprócz stałych gości, pojawił się ins. Krzysztof Nowak, komendant powiatowy Policji wraz asp. Krzysztofem  Sierpowskim, kierownikiem rewiru dzielnicowych i asp. Maciejem Stycznym, dzielnicowym w rejonie hazackich sołectw oraz Szymanowa, Słupi Kapitulnej, Dębna Polskiego.

Czytaj więcej...Na rocznej naradzie Komenda Powiatowa Policji dokonała podsumowania swojej działalności w 2013 r. W uroczystej odprawie w rawickim Ratuszu uczestniczyli insp. Romuald Głowacki, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Michał Kordek, prokurator rejonowy oraz szefowie gmin i starosta powiatu rawickiego.