Czytaj więcej...Na XXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz radni przyjęli plan pracy Rady w 2013 r. oraz zaakceptowali wykaz wydatków, które były planowane do poniesienia w 2012 r., a przejdą na rok 2013.

Czytaj więcej...Dziewięćdziesiąta czwarta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego zgromadziła przed pomnikiem Żołnierza Polskiego (dawniej w latach międzywojennych był to pomnik Powstańców Wielkopolskich) te same osoby, co rok temu. Nawet sceneria była taka sama, bo w grudniu 2011 r. była odwilż i właśnie przestał mżyć deszczyk.

Czytaj więcej...Chyba po raz pierwszy od 22 lat, w dniu rozpoczęcia sesji budżetowej Rady Miejskiej Gminy Rawicz, na jej zakończenie przewodniczący nie wygłosił tradycyjnej formułki: „zamykam «entą» sesję Rady Miejskiej Gminy Rawicz”. Zamiast tej formułki, trochę po godz. dwudziestej trzeciej, obecni na sali radni i resztki obserwatorów usłyszało, że XXV sesja zostaje przerwana i dalszy ciąg obrad odbędzie się w poniedziałek, 17 grudnia 2012 r.

Czytaj więcej...Wpiątek, 14 grudnia 2012 r., dwie pary obchodziły diamentowe gody, czyli 60-lecie małżeństwa, a sześć świętowało złote gody. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary dekorowane są tylko raz. Jedna z par obchodzących jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego otrzymała to wyróżnienie już 10 lat temu.

Czytaj więcej...W Trzebani, w siedzibie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie wójtowie, burmistrzowie i prezydent, reprezentujący 19 gmin, które przystąpiły do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, utworzonego w celu prowadzenia wspólnej polityki śmieciowej powołali władze Związku i debatowali nad dalszym sposobem realizacji zapisów ustawy "śmieciowej".

Czytaj więcej...Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, Wielkopolski Związek Pracodawców i Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji wyróżniło Rawicką Fabrykę Wyposażenia Wagonów RAWAG Certyfikatem „Firma Godna Polecenia”. Certyfikat odbierali Andrzej Woziwodzki, prezes i Dariusz Marchewka, zastępca dyrektora ds. marketingu i handlu RAWAG-u.

Czytaj więcej...Trzydzieści cztery pary świętowały w Rawiczu złote gody, czyli 50. rocznicę ślubu, a dwie obchodziły diamentowe gody, czyli 60-lecie małżeństwa. Była lampka szampana, okolicznościowy tort, kwiaty i życzenia oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP. Ponieważ sala Portretowa Ratusza ma określoną pojemność, uroczystość odbyła się w czterech turach, w kolejnych dniach 11,12,13 i 14 grudnia. W pierwszym dniu, 11 grudnia 2012 r. dziewięć par zostało odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Czytaj więcej...Na XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz 12 grudnia 2012 r., radni SAW i PO próbowali wprowadzić do budżetu na 2013 r. kolejne nowe zadania inwestycyjne, których nie było w projekcie budżetu przedłożonym przez burmistrza radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 15 listopada 2012 r.

Czytaj więcej...W Muzeum Ziemi Rawickiej Marek Haładuda wystawił 28 prac wykonanych w technice olejnej oraz collage. Artysta brał udział w tegorocznych Rawickich Mostach Sztuki i to zainspirowało go do zorganizowania indywidualnej wystawy swoich prac.

 

Czytaj więcej...S ześciu przedsiębiorców, biorących udział w spotkaniach Rady Przedsiębiorczości przy Radzie Miejskiej Gminy Rawicz, na kolejnej naradzie omawiało sprawy związane z windykacją podatków lokalnych.

 

Czytaj więcej...W Poznaniu Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego zorganizował seminarium pt.: „Założenia umowy partnerstwa na nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020”.