Czytaj więcej...Podczas cyklicznego spotkania sołtysów, uczestniczący w naradzie sołtysi zastanawiali się, jak mają się zachowywać podczas, zdaniem większości, niechcianych wizyt w sołectwach (nazwanych przez jednego z sołtysów „krucjatą”) radnych SAW po ogłoszeniu projektu budżetu gminy na 2013 r.

Czytaj więcej...Trwają prace budowlane na ul. Wzgórze, na ul. Leśnej i prowadzona jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi. Komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 36 w Załęczu wraz z odwodnieniem.

Czytaj więcej...W obecności znanych rawickich sportowców Roberta Maćkowiaka, Karoliny Kucharczyk i Piotra Kaczmarka, dyrektorzy szkoły Andrzej Szyszko i Małgorzata Barczykowska zorganizowali uroczyste oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego.

Czytaj więcej...Burmistrz poinformował dziennikarzy o podpisaniu umowy z PHU „CHOD-DRÓG”, Przemysław Andrzejewski w Krobi na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Załęczu za 589.994,92 zł brutto.

Czytaj więcej...Dr Stanisław Jędraś, emerytowany nauczyciel leszczyńskich szkół średnich, specjalizujący się w geografii, zamiłowany etnograf, na zaproszenie stowarzyszenia „Chazacy” w sali Domu Strażaka w Zawadach wygłosił prelekcję na temat historii Hazów i etymologii nazwy tego mikroregionu południowej Wielkopolski.

Czytaj więcej...Na zebraniu podsumowującym roczną działalność Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu, Leszek Stoiński, kierownik Cechu omówił zasady ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Czytaj więcej...Na cyklicznym spotkaniu prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grzegorz Goździk, przewodniczy kolegium prezesów ROD powiatu rawickiego zapoznał zebranych z obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...W siedzibie MZO przedstawiciele dziewiętnastu gmin tworzących Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego omawiali kolejne etapy przygotowań do wdrożenia z początkiem lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...Po raz szósty odbyło się spotkanie przedsiębiorców, na którym m.in. omawiano sytuację gospodarczą w gminie Rawicz. Gościem VI Forum był Bartosz Wieliński, ekspert pro-export z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej...W Słupi Kapitulnej odbyła się uroczystość upamiętniająca por. Stanisława Węcłasia. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. św. Katarzyny w Słupi Kpt., podczas której słupianin, ks. kanonik Władysław Marzęcki, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie, przypomniał życiorys por. Stanisława Węcłasia.

Czytaj więcej...Listopadowe spotkanie członków rawickiego Koła Polskiego Związku Filatelistów poświęcone było prezentacji i omówieniu znaków pocztowych wydanych z okazji piłkarskich mistrzostw UEFA Euro 2012 - Polska i Ukraina 2012.