Czytaj więcej...Czy będzie praca? Czy będą nowe miejsca pracy w Rawiczu? To pytanie od wielu miesięcy jest zadawane nieustannie na różnych spotkaniach. Oficjalnie odpowiadamy, że odpowiednie służby gminy czynią wszystko, co jest możliwe, aby zwrócić uwagę inwestorów na możliwość lokowania firmy w Rawiczu. Nieoficjalnie zaś dodajemy, że do czasu uzyskania potwierdzenia ze strony zainteresowanych inwestorów o pozytywnym zakończeniu przynajmniej wstępnego etapu negocjacji, nie możemy zdradzić tego, co jest przedmiotem rozmów, bo to przyniesie tylko szkodę naszym staraniom.

Czytaj więcej... Przecięciem wstęgi w sobotni wieczór symbolicznie zakończyła się przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach. Roboty wykonała Firma Handlowo Usługowa Mariana Bzdęgi z Pępowa, która zaoferowała w powtórzonym przetargu (pierwszy 15 czerwca 2011 r. nie doszedł do skutku, bo złożone dwie oferty przekraczały środki, jakie przeznaczył na to zadania inwestor) kwotę 678 tys. zł.

Na konferencji prasowej radnych SAW, rajca Paweł Szybaj, chyba przez kogoś podrajcowany, oderwał się od Ziemi i poszybował za siedem gór i siedem rzek, w Krainę Złości. Radnemu taka utrata kontaktu z rzeczywistością zdarzała się już wcześniej. Tym razem jednak to, co mówił na tej konferencji, przekroczyło nie tylko dobre obyczaje, bo złamał kilka zapisów Kodeksu Radnego, ale także pomówił kilka osób, przynajmniej zaś Jerzego Mielcarka, sołtysa Masłowa.

Czytaj więcej... W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.) oraz aktualizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w gminach zmieniają się zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi został uroczyście otwarty kompleks boisk sportowych, wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012”. To już trzeci "Orlik" w naszej gminie. Gmina wybudowała w SP nr 1 w Rawiczu, SP nr 5 w Sarnowie i teraz w SP w Zielonej Wsi. Jednak pierwszym z tej serii obiektów sportowych było boisko wielofunkcyjne w SP nr 4 w Rawiczu.

Czytaj więcej...Towarzystwo Przyjaciół Rawicza po raz siódmy zorganizowało Międzyszkolną Konferencję „Kocham Moje Miasto”. W tym roku, jak we wstępie podkreślił Walerian Stanek, prezes TPR będziemy świadkami ważnych imprez sportowych. W Londynie odbędą się Igrzyska XXX Olimpiady, zaś po raz pierwszy w Polsce i na Ukrainie odbędą się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Dlatego też tegoroczna konferencja była zatytułowana „Rawicki sport w roku olimpijskim”.

Czytaj więcej...Kończą się roboty na ul. Długiej. Wykonano kanalizację odwadniającą drogę oraz odcinek kanalizacji sanitarnej, który w przyszłości pozwoli na podłączenie do tej kanalizacji nieruchomości przy ul. Miodowej.

Czytaj więcej...W Trzebani przedstawiciele gmin, udziałowców spółki MZO, skwitowali działalność zarządu i rady nadzorczej za 2011 r. Ponieważ przed gminami, udziałowcami spółki MZO do podjęcia są ważne decyzje, które będą skutkowały na wiele lat w zakresie sposobu realizacji "ustawy śmieciowej", druga część zebrania specjalnie była temu tematowi poświęcona.

Czytaj więcej... Od połowy kwietnia działa komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i w działach specjalnych produkcji rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie od połowy stycznia do połowy marca br.

Czytaj więcej... Po rocznej przewie od czasu, gdy Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie w wyniku upadłości przerwało roboty na budowie kanalizacji w Dębnie Polskim, został wyłoniony nowy wykonawca, który dokończy budowę tego odcinka.

Czytaj więcej... W starostwie odbyło się spotkanie, na którym dr Adam Szymański z "AS ENERGY" we Wrocławiu zaprezentował Grzegorzowi Matysiakowi, dyrektorowi ZWiK ofertę budowy zakładu produkcji nawozów z osadów, z oczyszczalni ścieków komunalnych w Rawiczu.

Czytaj więcej...Burmistrz spotkał się z Zygmuntem Jerzmanowskim, prezesem oraz Łukaszem Ciszewskim, dyrektorem ds. prawnych z firmy konsultingowej Business Expert, która wykonuje analizę dotyczącą możliwości i skutków przekształcenia ZWiK w spółkę prawa handlowego.

Czytaj więcej...W sali sesyjnej odbyło się wspólne posiedzenie radnych wszystkich komisji, na którym Łukasz Ciszewski, radca z Kancelarii Prawnej Zygmunta Jerzmanowskiego przedstawił opinię kierunkową w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w jednoosobową spółkę Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...Pewnie w poszukiwaniu zagubionej tegorocznej wiosny, na polach pomiędzy drogą nr 5 i torami "Kobylinki" przylegającymi do osiedla Sienkiewicza B, spokojnie skubały sobie, chyba jeszcze zeszłoroczne trawy, trzy sarny. Natura 2012.

Czytaj więcej...Przez Rawicz przebiegała sztafeta biegaczy, składająca się z żołnierzy 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania, którzy dla uczczenia pamięci gen. broni Tadeusza Buka, już po raz drugi pokonali trasę ze Spały do Żagania.

Czytaj więcej...Na rawickich Plantach JPII wokół pomnika Jana Pawła II, po godzinie dwudziestej pierwszej, zebrali się mieszkańcy Rawicza, aby oddać hołd Papieżowi Polakowi.

Czytaj więcej...W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pani skarbnik z burmistrzem podpisali z panią Hanną Grunt, prezesem WFOŚiGW aneks na dofinansowanie budowy kanalizacji Masłowo-Szymanowo. Była to chyba ostatnia wersja umowy na dofinansowanie tego zadania.

Czytaj więcej...Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane mrozami tej zimy, remont Ratusza, informacje o planowanych imprezach oraz likwidacja "Gazometu" to treść spotkania Julity Augustyniak, rzecznika gminy z dziennikarzami.