Czytaj więcej...W Ratuszu jedenasty raz podsumowano rok gospodarczy w Gminie Rawicz. Po raz ósmy na wspólnej uroczystości włodarze gmin powiatu rawickiego wręczyli „Laury Przedsiębiorczości” wyróżnionym przedsiębiorcom działającym na terenie swoich gmin.

Czytaj więcej...W Urzędzie Miejskim odbyło się zebranie sołtysów, na którym zostały omówione sprawy związane z prowadzeniem „akcji zima”.  Dyskutowano na temat ewentualnych spodziewanych zagrożeń, jakie mogą powstać podczas roztopów.

Czytaj więcej...W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada podsumowująca działalność straży w roku 2009, połączona z oddaniem do użytku wyremontowanego garażu oraz przekazaniem sprzętu do ratownictwa drogowego.

Czytaj więcej...Na cyklicznym spotkaniu Zarząd Osiedla Sienkiewicza omawiał sprawy bezpieczeństwa. W naradzie uczestniczył asp. sztab. Dariusz Perykietka, kierownik rewiru dzielnicowych Policji w Rawiczu.

Czytaj więcej...Tegoroczna, 12 edycja Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego poświęcona była Franzowi Józefowi Haydnowi (31.03.1732 - 31.05.1809), austriackiemu kompozytorowi okresu klasycyzmu, najstarszemu z tzw. trzech klasyków wiedeńskich, obok Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena. Podsumowano także Rawicki Maraton Filatelistyczny, który stanowił eliminacje do 48. Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego „Polscy Nobliści”.

Czytaj więcej...Na cotygodniowym spotkaniu z redaktorami mediów informacje o działaniach samorządu w ostatnich dniach przedstawił Tadeusz Pawłowski. Początek roku to duża aktywność Urzędu w zakresie przygotowania inwestycji.

Czytaj więcej...W Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu odbyła się doroczna narada podsumowująca wyniki pracy komendy za 2009 r. W naradzie uczestniczył insp. Wojciech Ołdyński, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 

Czytaj więcej...W Urzędzie MGR odbyło się spotkanie, na którym Krzysztof Kaszuba, dyr. poznańskiego oddziału firmy Vulcan demonstrował burmistrzom i pani Danucie Przybył, naczelnikowi Wydziału Oświaty zalety oprogramowania do prowadzenia dziennika nauczycielskiego.

Czytaj więcej...W Rawiczu gościła grupa młodzieży wraz z opiekunami z Turcji i Łotwy w ramach unijnego programu Comenius „Zdrowy Europejczyk”. Jest to projekt, w którym udział bierze jedenaście szkół z: Czech, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Turcji, Węgier i Włoch. W Rawiczu program realizuje Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przejemskiego, które było gospodarzem wizyty delegacji z Turcji i Łotwy.