Rawicki Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kolejny już raz zorganizował podsumowanie konkursu plastycznego, na którym w Ratuszu wręczono laureatom dyplomy i nagrody.

Głównym punktem obrad październikowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz było ustalenie wysokości stawek podatkowych. Suplementem zaś był występ w konwencji buffo-horror przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W „Rzeczypospolitej” z 22 października 2008 r. w dziale „Ekonomia” ukazał się artykuł „Mniej dróg na Euro 2012” autorstwa Agnieszki Stefańskiej, w którym podano, jakie odcinki autostrad i dróg ekspresowych, mimo obietnic rządu, nie zostaną zrealizowane do mistrzostw.

Czytaj więcej...W 30-tą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża na rawickich Plantach Jana Pawła II w południe odbył się bieg młodzieży szkolnej, a wieczorem odbyły się uroczystości rocznicowe.

Działacze Klubu „Sarnowianka” spotkali się z przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Rawicz oraz przewodniczącym Społecznej Rady Sportu w sprawie dofinansowania drużyny żeńskiej piłki nożnej.

30 września br. burmistrz spotkał się z kierownictwem OSiR i reprezentantem firmy wykonującej remont basenu w celu rozpatrzenia zgłoszonych przez nich propozycji odnośnie zakresu remontu i sposobu finansowania. A 7 października odbyła się wizytacja na remontowanym obiekcie.

Głównym tematem cyklicznej narady samorządowców były stawki podatków i opłat lokalnych, jakie burmistrzowie i wójt z gmin powiatu rawickiego zamierzają przedstawić swym radom do uchwalenia na 2009 r.

W Urzędzie MGR odbyło się spotkanie w sprawie lokalizacji boiska sportowego, które Gmina chce wybudować przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Orlik 2012”.