Czytaj więcej...W Dębnie Polskim oraz w Zawadach odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy tych wsi podejmowali uchwały o aktualizacji Programu Odnowy Miejscowości. Aktualizacja była spowodowana unieważnieniem i zmianą warunków przez wicepremiera naboru wniosków do działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...W Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i dyrektora WOKST, zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia za 2009 r. oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. Delegaci ustalili program działania Stowarzyszenia oraz budżet WOKiSS na 2010 r.

Czytaj więcej...Adam Aleksander, przewodniczący Rady MGR zaprosił do Ratusza na spotkanie tych samorządowców, którzy nie mogli przybyć 27 maja br. na uroczystości z okazji 20-lecia pierwszych wolnych wyborów do samorządu gminnego.

Czytaj więcej...Na cotygodniowym spotkaniu z redaktorami lokalnych mediów burmistrz omówił wyniki I tury wyborów na prezydenta RP w gminie Rawicz. Złożył podziękowanie dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz służb informatycznych i pozostałym pracownikom obsługującym wybory za sprawne ich przeprowadzenie.

Czytaj więcej...Wzorem przedsięwzięcia, jakim jest wspólne rozwiązywanie gospodarki odpadami przez gminy dawnego województwa leszczyńskiego, z inicjatywy leszczyńskiego samorządu ma powstać na terenie Gminy Święciochowa, schronisko dla psów i kotów, jako wspólny projekt kilku okolicznych gmin.

Czytaj więcej...W plenerowej scenerii, na placu przy przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Przedszkola nr 6 na Osiedlu Mikołajewicza. Uroczystość została połączona z nadaniem nazwy placówce Przedszkole nr 6 „Przyjaciół Kubusia Puchatka”.

Czytaj więcej...Podczas cyklicznej narady sołtysów omówiono sytuację szkód popowodziowych w gminie Rawicz i przekazano sołtysom informacje na temat sposobu wypełniania wniosków o pomoc kierowanych do wojewody przez poszkodowanych rolników.

Czytaj więcej...W poniedziałek 7 czerwca br. burmistrz odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Rawicz, wprowadzony o godz. 730 20 maja 2010 r.  Wówczas rzeka Dąbroczna na wysokości mostu do Słupi Kpt. w gminie Rawicz osiągnęła stan 3,92 m, co oznacza, że przekroczyła stan alarmowy, wynoszący 3,80 m.

Czytaj więcej...Od 6 listopada 2009 r. trwają roboty budowlane na ulicy Leśnej i drodze wewnętrznej w Sierakowie, gdzie powstanie pierwsze rondo na drogach należących do gminy, dwa  dotychczas istniejące w Rawiczu są na drogach krajowych.

Czytaj więcej...W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, reprezentowanym przez prezesów Przemysława Gonerę i Jerzego Pucha, pani skarbnik Mirosława Górecka oraz burmistrz Tadeusz Pawłowski podpisali umowę na pożyczkę przeznaczoną na dofinansowanie budowy I etapu kanalizacji w Dębnie Polskim.